SWIO – Ik Wandel of Hardloop

Voorwaarden

 • DEELNAME AAN DE TRAININGEN GESCHIEDT OP EIGEN RISICO.
 • De periode van inschrijving wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens schriftelijke opzegging gedaan uiterlijk twee weken voor het verstrijken van de overeengekomen termijn.
 • Betaling van de verschuldigde contributie per overeengekomen termijn, dient bij vooruitbetaling te worden voldaan voor of op iedere eerste trainingsdag van deze termijn.
 • Het innen van achterstallige contributie wordt belast met € 10,00 administratiekosten.
 • Deelname aan de trainingen is niet mogelijk bij niet tijdige betaling.
 • Bij groot verzuim kan in overleg met de instructeur een inhaalregeling gemaakt worden.
 • Bij ziekte geldt er 1 maand eigen risico. Als u de trainingen moet staken wegens aantoonbare medische redenen, dan kunt u in de betreffende periode aanspraak maken op restitutie voor de resterende trainingen.
 • Contributie bedragen kunnen jaarlijks worden aangepast. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd.
 • De lestijden worden vastgesteld door de organisatie van “Sportief Wandelen Oisterwijk”. Op officiële feestdagen, 3 weken in de zomervakantie en in de schoolvakanties zullen er geen trainingen gegeven worden, zonder dat dit zal leiden tot contributie-vermindering of teruggave.
 • De instructeur van “Sportief Wandelen Oisterwijk” stelt zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen of mogelijke blessures of ongevallen, die de deelnemer tijdens het beoefenen van door genoemde organisatie georganiseerde activiteiten kunnen overkomen.
 • Persoonlijke gegevens worden nimmer aan derden verstrekt.
 • Tijdens trainingen in de avonduren of met schemering is het dragen van een fluorescerend hesje evenals verlichting aan arm of schoen altijd verplicht.
 • Op de rechtsverhoudingen tussen organisatie “Sportief Wandelen Oisterwijk” en de deelnemer is Nederlands Recht van toepassing.
 • KvK-nummer: 64596052.
 • BTW-nummer: NL088327358B01.